Levenstestament

U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor financiële belangen en één voor medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.

Benoem een vertrouwenspersoon

In uw levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Dat kan één persoon zijn die alles regelt, of u splitst de taken naar iemand voor financiële zaken en een ander voor medisch/persoonlijke zaken. U kunt in principe iedereen vragen als vertrouwenspersoon. Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

Verschil tussen testament en levenstestament

Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat over het behartigen van uw belangen wanneer u dat niet meer (zelfstandig) kunt. Het gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Notaris of onderhands?

Wanneer u uw levenstestament laat vastleggen bij de notaris, dan erkennen banken de genoemde vertrouwenspersoon. Uw vertrouwenspersoon krijgt de benodigde machtigingen om uw zaken te kunnen waarnemen. U kunt ook zelf een levenstestament of volmacht opstellen. Dat heet een onderhandse akte. Een onderhandse akte heeft als risico dat banken dit niet erkennen, waardoor uw vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen.

Een aantal begrippen onder de loep

Wilt u meer uitleg bij sommige termen en begrippen? Klik op onderstaande link voor een toelichting.