Samen sterker

Ik geloof in de kracht van samenwerking. Door samen te werken vergroten we ons netwerk, verdiepen we onze kennis, zijn we in staat om vele (potentiële) klanten het beste advies te geven en helpen we mensen om de regie zo goed mogelijk in eigen hand te houden, zorgeloos te kunnen genieten en toekomstige nabestaanden te ontzorgen.

Raadzaam Advies werkt samen met:

Groene Kruis Ledenorganisatie biedt haar 73.000 leden in Midden- en Noord-Limburg aanvullende diensten en activiteiten om regie te houden over het eigen leven. Advies op het gebied van erven, nalaten en testamenten past hier zeer goed in. Daarom hebben we de handen ineen geslagen.

In 2030 is het aantal mensen met de diagnose dementie in de provincie Limburg verdubbeld zijn (bron TNO). Deze stijging en de knelpunten die cliënten en mantelzorgers ervaren in de zorg hebben geleid tot het tot stand komen van het dementieprogramma Hulp bij Dementie. De dienstverlening van Raadzaam Advies sluit zeer goed aan bij dit programma en daarom werken we graag samen door bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsavonden.

Bibliotheek Venlo biedt plaats aan Het Geheugenhuis en organiseert tweewekelijks het spreekuur ´Hulp bij dementie´. Om voorlichting te geven op het gebied van erven, nalaten en testamenten sluiten wij regelmatig aan bij het Spreekuur.

Op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom tijdens het wekelijkse spreekuur; een afspraak maken is niet nodig.

ZorgMies maakt het leven een beetje leuker
Het gaat om alle mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, gezinnen en iedereen die eenzaam is. 1-op-1 Aandacht en begeleiding. In veel gevallen ontlast ZorgMies daarmee mantelzorgers (tijdelijk of permanent) en stimuleert de zelfredzaamheid In Midden-Limburg helpen zij mensen thuis en binnen een instelling, mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking als ook met een psychische problematiek. 

Ledenservice ZuidZorg is een zelfstandige vereniging voor én door leden.  Het gaat om ontzorgen en om plezier. We zijn er voor advies, informatie, ondersteuning en verbinding. Daarnaast werken we samen met partners die diensten bieden - of met ons ontwikkelen - die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Met gebundelde krachten maken we de maatschappij zo een beetje mooier en versterken we de zelfredzaamheid van onze leden.

Loonheffingen Advies is een fiscaal adviseur die gespecialiseerd is in alle thema's binnen het kader van de loonheffingen. De wetgeving op het gebied van loonheffingen verandert constant. Loonheffingen Advies informeert, adviseert en ondersteunt.

Maatschappelijk betrokken

We leven niet om te werken, we werken om te leven. Raaczaam advies doet ook graag iets terug voor de samenleving. Zo is Raadzaam advies actief als vrijwilliger bij FC Robinstijn. FC Robinstijn is een stichting, die zich bezighoudt met het vervullen van voetbal gerelateerde kinderwensen voor kinderen. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, die het om wat voor reden dan ook verdienen om een dag in het zonnetje gezet te worden.

FC robinstijn en Raadzaam Advies werken graag samen

 

 

 

 

 

Beleef het avontuur van Adam en de magie van FC Robinstijn

Voor meer informatie over dit mooie initiatief verwijs ik u naar: