Testament

Testament

Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld wordt. Met een testament maakt u uw eigen keuzes. Het is belangrijk dat deze keuzes goed aansluiten op uw persoonlijke (gezins)situatie; voor nu en in toekomst. Raadzaam Advies adviseert u over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen voor uw erfgenamen, zo bent u verzekerd van een oplossing die perfect aansluit bij uw situatie en wensen.

Levenstestament

Een levenstestament is een volmacht waarin u aangeeft hoe u uw zaken regelt wanneer u handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam betekent dat u zelf uw zaken niet meer kunt of wilt regelen. Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor financiële belangen en één voor medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast, het levenstestament.