Meer weten?

Wilt u meer weten over erfrecht, nalatenschap, testament of onze dienstverlening? Op deze pagina vindt u praktische (achtergrond)informatie, animaties, handige checklists, video’s en een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.

Voorlichting

Regelmatig verzorg ik - alleen of samen met één van de partners van Raadzaam advies lezingen en presentaties om u te informeren over erfrecht(planning) en alles wat er bij komt kijken.

Er staan momenteel geen activiteiten gepland.


Presentatie bijwonen of organiseren?

Heeft u interesse een bijeenkomst bij te wonen? Neem contact met ons op, zodat ik een plaats voor u kan reserveren.
Wilt u een presentatie door mij laten verzorgen? Leuk! Ik ga graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. 

Animatie en video

Door middel van onderstaande animaties en video’s krijgt u inzicht in onderwerpen die te maken hebben met erven, nalaten, testament en schenken.

Schenken

Testament

Nalatenschap

Schenken of niet

Testament

Wat betekent...?


Ik leg graag een aantal begrippen en gebruikte termen aan uit. Klik op één van de begrippen/termen hieronder en de uitleg verschijnt.

 • Erfrecht
  Het wettelijk erfrecht regelt de overgang van bezittingen (of schulden) naar erfgenamen. In een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.
 • Testament
  In een testament legt u vast hoe u wilt dat uw nalatenschap afgehandeld wordt. U kunt onder andere vastleggen wie uw erfgenamen zijn, wat u wilt nalaten, hoe de zorg voor kinderen geregeld moet worden, wie uw nalatenschap afhandelt, wat uw uitvaartwensen zijn, etc.
  Bekijk de animatie
 • Levenstestament
  Een levenstestament is een volmacht waarin u aangeeft hoe u uw zaken regelt wanneer u handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam betekent dat u zelf uw zaken niet meer kunt of wilt regelen. Een levenstestament is vastgelegd bij de notaris, waardoor banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen. De vertrouwenspersoon verkrijgt daarom de benodigde machtigingen om uw zaken te kunnen waarnemen.
  Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor de financiële belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is het levenstestament.
 • Volmacht
  Naast het levenstestament is het mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde. De informatie over het levenstestament geldt dus ook voor de notariële volmacht.
 • Erfbelasting
  Erfbelasting is een directe belasting die wordt geheven over erfenissen. In Nederland is in 2010 erfbelasting ingevoerd, voorheen werd dit Successierecht of erfenisrecht genoemd.
 • Executeur
  Een executeur heeft als taak het organiseren van de uitvaart, de geldzaken van de overledene af te ronden en eventueel de bepalingen in het testament af te handelen. Een executeur hoeft zelf geen erfgenaam te zijn.
 • Vruchtgebruik
  Bij vruchtgebruik mag iemand die officieel geen eigenaar is van een woning hier tóch gebruik van maken. De vruchtgebruiker van een woning mag in de woning wonen en voordeel uit de woning halen (zelf wonen in de woning of verhuren en zo inkomsten uit de woning halen). Dit gebruik en de voordelen zijn de ‘vruchten’ van de woning, vandaar de term vruchtgebruik.
 • Legitieme portie
  De legitieme portie oftewel wettelijk erfdeel van een kind is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen. Een legitieme portie kan alleen uit geld bestaan.
 • Nalatenschap
  Een nalatenschap is het geheel van bezittingen (goederen, geld en schulden) die een overleden persoon achterlaat. Het erfrecht (Boek 4 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek) regelt wat hiermee gebeurt, tenzij er een testament is. Een nalatenschap wordt ook wel erfenis genoemd.
 • Erfdeel
  Een erfdeel is het gedeelte van de erfenis waar een nabestaande (erfgenaam) recht op heeft.
 • Legaat
  Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan u een specifieke bestemming mee wilt geven. Het goede doel bijvoorbeeld of iemand die niet tot uw wettelijke erfgenamen behoort. Formeel is een legaat een vorderingsrecht dat u in uw testament aan iemand toewijst. U geeft hem/haar (of een rechtspersoon) het recht iets op te eisen bij de erfgenamen. Een legaat komt in handen van de begunstigde (legataris) als eventuele schulden uit de nalatenschap zijn voldaan zijn. Een legaat wordt nooit overgedragen wanneer er sprake is van een negatieve nalatenschap (meer schulden dan bezittingen).
 • Codicil
  Een codicil is een handgeschreven verklaring waarin vermeld wordt. Een codicil kan gebruikt worden om vast te leggen wie meubels, sieraden en/of kleding krijgen bij overlijden. In het codicil kunt u ook omschrijven hoe uw uitvaart eruit moet zien. Geldbedragen kunnen niet via een codicil worden toegewezen. Sinds de wetswijziging in 2003 kan via een codicil ook geen executeur meer worden aangewezen. Een codicil dient altijd te zijn voorzien van een datum én handtekening.
Meer weten?

Vraag en antwoord

Regelmatig krijg ik vragen over erven, nalaten en het opstellen van een testament. Natuurlijk leg ik graag persoonlijk uit wat de mogelijkheden zijn en geef ik maatwerk antwoord op uw vragen. Om u alvast op weg te helpen, vindt u hieronder algemene antwoorden op veelgestelde vragen. Klik op één van de vragen hieronder en het antwoord verschijnt.

 • Is een levenstestament hetzelfde als een testament?
  Een testament en een levenstestament zijn niet hetzelfde. Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Een levenstestament is een volmacht waarin u aangeeft hoe u uw zaken regelt wanneer u handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam betekent dat u – tijdens uw leven - zelf uw zaken niet meer kunt of wilt regelen. Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: één voor financiële belangen en één voor medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast, het levenstestament.
 • Kan ik mijn kind(eren) volledig onterven?
  In Nederland is het niet mogelijk een kind compleet te onterven. De wet bepaalt dat een kind altijd recht blijft houden op een klein deel. Dat deel noemen we de wettelijke portie of legitieme portie. De wet bepaalt dat deze portie gelijk is aan de helft van wat het kind had geërfd zonder testament. Het kind moet deze legitieme portie zelf opeisen. Dat is geen verplichting. Het onterfde kind kan ook afzien van zijn recht, dat noemen we berusten.
 • Wat is een executeur?
  Een executeur is degene die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. De executeur kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon. Vroeger noemde men dit een executeur testamentair.
 • Wat is erfbelasting?
  Erfbelasting is een directe belasting die wordt geheven over erfenissen.

Meer weten?

Aarzel niet en neem contact met mij op.